تخریب گلستان جاوید قروه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

 

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان مأموران نیروی انتظامی استان کوردستان، ساختمان های گلستان جاوید ( قبرستان بهائیان )  در قروە را  تخریب و بیش از ۳۰۰ درخت را در این محل قطع کردند.

در همین راىتە امدە است کە ماموران انتظامی  جمهوری اسلامی ایران  با احضار یکی از شهروندان بهایی به نام خلیل اقدامیان به دادگستری کل استان کردستان اعلام کردند که وی می بایست تا پنج روز دیگر به دادگاه مراجعه کند.

طبق گفتەهای یکی از شهروندان تمام ساختمان و محوطه قبرستان بهائیان تخریب و بیش از ۳۰۰ اصله درخت ۲۰ ساله نیز قطع شدە  و ریشه های آن از خاک نیز کنده شده است.

یکی از شهروندان بهایی گفتە بود کە ”گلستان جاویدی که با هزینه ریال به ریال بهاییان قروه و به مبلغی حدود شصت،هفتاد میلیون تومان احداث شده بود امروز ساعت ۵ صبح توسط ماموران دولت اسلامی نابود شد.”

پیشتر نیز بسیاری از محل دفن شهروندان بهایی که به گلستان جاوید معروف هستند توسط  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران  تخریب شده است.

جمعێت حقوق بشر کوردستان