خودکشی یک شهروند جوان در سلماس

KMMK:
شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “رسول گلشن زاده” ۱۷ ساله فرزند حسین اهل روستای قزلسوری از توابع شهر سلماس، با خوردن قرص اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید