قاضی پرونده: شما بیگناه و جرمی مرتکب نشده اید: ممانعت وزارت اطلاعات از دادگاهی مجدد زانیار و لقمان مرادی

قاضی پرونده: شما بیگناه و جرمی مرتکب نشده اید
ممانعت وزارت اطلاعات از دادگاهی مجدد زانیار و لقمان مرادی
بر اساس گزارش و اخبار رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان، خواستار رسیدگی فوری به پرونده و آزادی از زندان هستند.
این دو زندانی سیاسی کورد اعلام کرده اند، در صورتی که خواسته های آنها مورد توجه قرار نگیرد، اعتصاب غذا طولانی مدت خواهند کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در تحقیقاتی که در رابطه با پرونده این دو زندانی سیاسی داشته است،همچنین گفت و گویی اختصاصی که با بستگان و اقوام نزدیک با این دو زندانی سیاسی کورد داشته است، اطلاعات مشخص و واضحی از وضعیت پرونده این دو زندانی سیاسی زندانی سیاسی کورد بدست آورده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان بر اساس تحقیقات و گفتگوهایی کە با نزدیکان و افراد حقیقی مورد اعتماد و موثق من جملە با پدر زانیار مرادی داشتە است، موارد فاحش نقض حقوق بشر و پرونده سازی های وزارت اطلاعات در مورد این دو زندانی سیاسی کورد را تصدیق کردە و تأیید می کند که آنها بی گناه هستند و باید آزاد باشند.
جمع بندی که جمعیت حقوق بشر کوردستان از گفتگو با افراد نزدیک بە زانیار مرادی زندانی سیاسی کورد داشته است، به این شکل می باشد :

در مرداد ماه سال 1393 اولین جلسه دادگاهی رسیدگی به اتهامات وارده به این دو زندانی سیاسی کورد برگزار شده و در نهایت قاضی پرونده، از اعلام رای دادگاه در رابطه با پرونده آنها خودداری کرده و ذکر می کند، که این پرونده کامل نبوده و هیچ مدرک یا سندی دال بر مجرمیت این دو زندانی سیاسی کورد وجود ندارد، در نتیجه پرونده را برای تکمیل و جمع آوری اطلاعات دوباره به شعبە بازپرسی در مریوان ارجاع می دهد.

در جلسه دوم دادگاه که پرونده زانیار و لقمان مرادی به شکلی تکمیل شده از اطلاعات و شعبه بازپرسی مریوان به تهران ارجاع داده شده بود، بار دیگر قاضی دادگاه از دادن رای خودداری کرده و اعلام می کند که این پرونده ساختگی بوده و هیچ مدرکی دال بر مجرمیت متهمان وجود ندارد.
وزارت اطلاعات با اعمال فشار و سیاسی کاری از برگزاری روال عادی جلسه دادگاه ممانعت کرده و دوبارە پرونده این دو زندانی کورد را مسکوت و آنها را روانه زندان می کند. قاضی پرونده بارها از جعلی بودن و پرونده سازی های ماموران وزارت اطلاعات صحبت کرده و گفته است که این دو زندانی سیاسی بی گناه بوده و باید آزاد شوند.

در نهایت صحبت های که قاضی با دادستان و نماینده اطلاعات داشت، تصمیم گرفته شدە است که دادگاهی انها سه ماه بعد از جلسه دوم برگزار شود، ولی تاکنون با کارشکنی های وزارت اطلاعات این موضوع انجام نشده است. از زمانی که انها برای بار دوم دادگاهی شدەاند که جلسه سوم حضور انها در دادگاه بودە است ، الان بیشتر از دو سال گذشته و انها همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.

صالح نیکبخت وکیل این زندانیان سیاسی کورد بارها از کارشکنی های انجام شده توسط وزارت اطلاعات صحبت کرده و تأیید کرده است که قاضی دادگاه حکم بر برائت و بی گناه بودن این دو زندانی داده است ولی وزارت اطلاعات با مداخله در پرونده از چنین رای جلوگیری کرده و سعی کرده است که نظرات و رای خود را به دادگاه تحمل نماید.

قابل ذکر است کە این دو زندانی سیاسی کورد بە دلیل شکنجەهای جسمی و روانی شدید در دوران بازجویی، بە مشکلات جسمانی حدیدەای در ناحیه زانو، کمر و سایر قسمت های بدن دچار شدەاند. درخواست رسیدگی پزشکی و انتقال انها بە مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان بارها از سوی دادستانی با مخالفت روبرو شدە است و در نهایت با پیگیری‌های مکرر، زانیار مرادی، دو بار برای عمل جراحی از ناحیه بیضە بە بیمارستان خارج از زندان انتقال دادە شدە است.

بر اساس اخبار و گزارشهای موجود منتشر شدە زانیار مرادی در زمان بازداشت برای گرفتن اعترافات مورد شکنجه‌ قرار گرفته است و خودش نیز با انتشار یک نامه از شکنجه‌های اعمال شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات پرده برداشته است. او به دلیل شکنجه‌های وارد شده دچار کمر درد شدید شده و همچنین در این مدت از درد در ناحیه‌ی بیضه‌ها نیز رنج می‌برد. وی تاکنون چندین بار درخواست اعزام به بیمارستان خارج از زندان را کرده است که در نهایت، دوشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۱، وی به بیمارستان خارج از زندان اعزام گردید و پس از آزمایش صورت گرفته مشخص شد دو مهره ستون فقرات وی به سبب ضربات شدید دچار جابه‌جایی شده و سه مهره دیگر وی نیز دچار دیسک شده است و همچنین دچار فتق بیضه شده است و این سبب شده که وی به راحتی قادر به راه رفتن و نشستن نباشد و مسوولین بهداری زندان پس از اعلام نتیجه آزمایشات طی نامه‌ای برای اعزام او به بیمارستان خارج از زندان برای معاینه توسط پزشک متخصص و همچنین بستری شدن از دادستان تهران درخواست مجوز اعزام نموده‌اند ولی با گذشت چندین ‌ماه کماکان دادستان تهران با این درخواست موافقت نکرده است.”

این دو زندانی سیاسی کورد بە ترتیب در ۱۳ و ۱۴ مردادماە ۱۳۸۸، در شهر مریوان در استان سنە در شرق کوردستان بازداشت و بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» و در اول دی‌ماە ۱۳۸۹، “بە اتهام واهی و اعترافات ساختگی زیر شکنجە” بە اعدام محکوم شدەاند.

ادامه حبس غیرقانونی این دو زندانی سیاسی کورد در حالی ادامه دارد کە تاکنون بسیاری از نهادهای بین‌المللى و شخصیت‌های شناختە شدە، بارها خواستار لغو اعدام و آزادی آنها شدەاند.

سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار به جمهوری اسلامی، توقف حکم اعدام این دو زندانی سیاسی را درخواست کرده بود. در بیانیه این سازمان آمده است که “اعدام زندانیان به دلیل حمله‌ای که هیچ نقشی در آن نداشتند، اقدامی تلافی جویانه است، که اصول حقوق جزا را زیر سوال می‌برد. هیچ‌کس نباید به خاطر جرمی که او در آن هیچ نقشی نداشته مجازات شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان