بە مناسبت سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو

روز ۲۲ تیر سال ۱۳۶۸ ه. ش در شهر وین پایتخت اتریش، در جریان مذاکرات صلح رهبری حذب دموکرات کردستان ( ایران) دکتر عبدالرحمان قاسملو با مقامات جمهوری اسلامی ایران، دکتر عبدالرحمان قاسملو توسط هیئت مذاکره کننده هدف شلیک قرار گرفت و جانش را از دست داد.

در نقشه ای از پیش طراحی شده ، ماموران اطلاعاتی ایران رهبری حزب دمکرات کردستان ایران را هدف گرفته و حدایی از دکتر قاسملو ، یکی از اعضا کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان( ایران) عبدا…قادری اذر و دکتر فاضل رسول جانشان  را از دست دادند.

مرتکبین این جنایت به حای ان که بازداشت و دادگاهی شوند ، به کمک دولت وقت اتربش به ایران باز گردانده شده و در نهایت  ودادگاه ان کشور به بهانه اعدم دلایل کافی هیچ  شخصی را به عنوان گناهکار محاکمه وتحت بررسی قرار نداد.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شیوه غیر رسمی رسانه های اتریش حضور احمدی نژاد در تیم به اصطلاح مذاکره کننده را که دکتر قاسملو را ترور کردند، مطرح کردند.اما کشور اتریش هیچگاه به شیوه رسمی شخصی را به عنوان خاطی و مشارکت کننده در این حرکت تروریستی معرفی نکرد.

قابل ذکر است دکتر عبدالرحمان قاسملو یکی از رهبران برجسته کوردستان بود و سهم بسزایی در مبارزات ملت کوردستان داشته است.

جمهوری اسلامی ایران به منظور فلج کردن جنبش ملی دمکراتیک کوردها در شرق کوردستان اقدام  بە ترور شخصیت های سیاسی و رهبران شرق کوردستان  کرده و جدایی از ان با امنیتی کردن کوردستات تلاش کرده است مسئله کورد را حل شده بیان کند.

کشورهای غربی  به دلایل و منافع اقتصادی و سیاسی و گرفتن امتیازات اقتصادی  بیشر از جمهوری اسلامی ایران از موارد شدید نقض حقوق بشر و سرکوب و جنگ علیه کوردها چشم پوشی کرده است.

ما ( جمعیت حقوق بشر کوردستان ) اعلام میداریم  که جمهوری اسلامی ایران نمونه بارز  تروریزم بین الملی بوده و متهم شماره یک در جریان ترور رهبران و شخصیت های سیاسی کوردستان است ، همین دلیل از سازمانهای بین الملی میخواهیم که با اگاهی کامل در روابط خود با جمهوری اسلامی ایران گام بداشته و در روابط خود با این  حکومت جنگ طلب و ناقض حقوق بشر تجدید نظر نمایند

جمعیت حقوق بشر کوردستان