کولبر کورد در دولە میر الان درپی شلیک مستقیم زخمی شد

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان ، محمد امینی کولبر اهل دوله میر منطقه آلان سردشت درپی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی زخمی شد.

در گزارش امدە است کە دیروز دوشنبە  ٢١ تیر ماە محمد امینی مورد اصابت تیراندازی  نیروهای هنگ مرزی قرار گرفت و از ناحیه پنجه پا به شدت آسیب دید کە  سپس توسط اهالی روستا دراثر جراحت وارده به بیمارستان ارومیه منتقل شد و هم اکنون در بیمارستان ارومیە بستری میباشد

لازم بە یادآوریست کە  در طی هفتە جاری  بدلیل تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی  در شرق کوردستان بە کولبران کورد حداقل ٤ کولبر زخمی و دوتن جانشان را از دست دادەاند.

در پی طرح مسدود کردن مرزها توسط جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان وضعیت خطرناکی دامنگیر کولبران کورد در منطقە شدە است. کولبران کورد روزانە با در خطر انداختن جانشان برای تامین معیشت زندگی خود و خانوادە خود  توسط نیروهای انتظامی  مورد هدف تیراندازی  قرار میگیرند کە بسیاری زخمی شدە و  جانشان را از دست  میدهند.

کولبران به کارگران مرزی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های ارومیە ، کوردستان و کرماشان و ایلام  مشغول به کولبری هستند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دست‌مزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند.

به این ترتیب که کالای مورد نظر طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت این شهروندان و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.

جمعیت حقوق بشڕ کوردستان