گزارش ماهانه نقص حقوق بشر کوردستان در ماه ژوئیە ۲۰۲۱

گزارش نقص حقوق بشر در ماه ژوئیە ۲۰۲۱ ، که با تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع کرده است ، جمع بندی شده اند . این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شود.

اعدام

در این ماه هم سیاست های اعدام هموطنان همچنان ادامه داشته است به طوری که در استان های کوردستان ۶ نفر اعدام شده اند، جرائم اعدام شدگان مربوط به مواد مخدر و قتل بوده است‌ .شایان ذکر است که در این ماه ۵ نفر از شهروندان نیز به اعدام محکوم شده اند.

دستگیری و زندان

در این ماه شاهد دستگیری و زندانی کردن ادامه دار شهروندان در ارومیه ، سنندج ، کرماشان ، مهاباد ،خرم آباد، ایلام ، همدان و لرستان بوده ایم . طبق آمار جمع بندی شده در این ماه ۴۲ نفر از هموطنان، فعالان مدنی و سیاسی دستگیر شده اند‌.

کولبر و کاسبکار

کولبرها مثل همیشه مورد حمله مستقیم نیروهای مسلح ایران قرار گرفته اند. نیروهای سپاه پاسداران ایران که به عنوان یک جریان تروریست شناخته شده اند و نیروهای مرزبانی ایران در این ماه هم کولبرها را هدف مستقیم تیراندازی قرار داده اند که در این بین ۴ کولبر کشته و ۱۰ کولبر دیگر زخمی شده اند‌‌.

خودکشی

شمار خودکشی شهروندان رو به افزایش است و شاهد افزایش خودکشی شهروندان بخصوص جوان ها و زنان بودیم. در این ماه ۶ زن و ۴ مرد به زندگی خودشان پایان داده اند.

مین

در این ماه به خاطر انفجار مین ۴ نفر زخمی شده اند، منفجر شدن مین در حالی است که بعد از گذشت ۳۰ سال از جنگ ایران و عراق ، حکومت ایران مین های کاشته شده در استان های کرماشان، سنندج ، ارومیه و ایلام را جمع آوری نکرده است و روزانه هموطنان کورد قوربانی مین می شوند.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان