انتقال پنج بازداشتی اهل اشنویه جهت بازجویی به اورمیه

KMMK:

روز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰شمسی، پنج شهروند اهل شهرستان اشنویه(شنو) بازداشت شده و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه های حکومت ایران در اورمیه منتقل شدند.

پنج شهروند بازداشتی شهرستان اشنویه با هویت عبید انوری فرزند رحیم اهل روستای “امیرآباد”، فرهاد معروفی فرزند حسن اهل روستای “علی آباد”، رحمان اسدی فرزند محمود اهل روستای “علی آباد”، جلال قادرزادە فرزند عبدالله اهل شهر نالوس و ریبوار چارکداری ٢٢ ساله فرزند محمد اهل اشنویه می باشند.

این افراد روز دوشنبه ۱۱ مرداد به صورت جداگانه در منازل خود در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند. بر اساس گزارش تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دست نیست.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید