زخمی شدن دو کولبر در مرز سردشت

KMMK:
روز سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ هجری شمسی ، تروریست های جمهوری اسلامی ایران دو کولبر با هویت هژار صالحی و علی صالحی در مرز بیتوش(اسلام اباد) سردشت زخمی کرده اند . این در حالی است که گفته می شود این دو کولبر هیچ باری را حمل نمی کردن .
شایان ذکر است که هم اکنون هژار و علی صالحی برای مداوا به بیمارستان قلادزه در کوردستان انتقال پیدا کرده اند.
لازم به ذکر است که در دو هفته اول مرداد ۱۴۰۰ تروریست های جمهوری اسلامی کولبرهای زیادی را در کوردستان کشته اند .
ک.م

دیدگاهتان را بنویسید