بازداشت دو تن دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران در مهاباد

یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، دو شهروند با هویت “رزگار عینالو” فرزند امیر و “احد سونه” فرزند رحیم اهل روستای “اگریقاش” از توابع شهر مهاباد
توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده اند.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه‌ حکم قضای این دو شهروند را‌ بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید