انتقال یک زندانی سیاسی از زندان اشنویە(شنو) بە زندان نغدە

KMKK:
بر اساس گزارشی کە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە، زندانی سیاسی” لقمان عزیزی “اهل اشنویە از زندان حکومت ایران در این شهر بە زندان نغدە منتقل شد.

لازم بە ذکر است کە لقمان عزیزی پیشتر توسط دادگاە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت ایران بە ٣ سال حبس محکوم شد.


نامبردە در در اسفند ٩٩ جهت اجرای حکم حبس بازداشت و بە زندان اشنویە منتقل شد.

گفتنیست، لقمان عزیزی در روز ٢٤ مهرماە سال ٩٩ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در اشنویە بازداشت و بە بازداشتگاە ان نهاد امنیتی در اورمیە منتقل شد.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید