دستگیری یک زن توسط نیروهای امنیتی در بوکان

KMMK:

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند اهل بوکان با هویت “کژال امینی” فرزند رسول از سوی نیروهای امنیتی همان شهر دستگیر شد.

براساس گزارش، دستگیری این شهروند درست بعد از درگیری نیروهای سپاه پاسداران حکومت ایران با نیروهای یکی از احزاب کوردی که در شهر بوکان به وقوع پیوست، انجام گرفته است.
کژال امینی برای بازجویی به یکی از زندانهای امنیتی حکومت در اورمیه منتقل شد.

شایان ذکر است، تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات وارده بر علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

گ.ب