اشنویه (شنو); خودکشی یک شهروند

KMMK:

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند باهویت “پیمان جدی” ۲۵ ساله اهل روستای “هیق” از توابع اشنویه (شنو) با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید