صلاح بهرامیان به دو سال زندان محکوم شد

KMMK:
شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت صلاح بهرامیان (گوری) اهل روستای‌ “گندویلا” از توابع شهر شنو (اشنویە) توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در شنو به ریاست قاضی “رضایی” به دو سال زندان محکوم شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۲۲ فروردین سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر اشنویە (شنو) به دلیل “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” بازداشت شد و بعد از چند روز به یکی از بازداشتگاههای امنیتی ایران در اورمیه منتقل شده بود.

شایان ذکر است که این شهروند در تاریخ ۱۳ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه‌ امنیتی حکومت ایران در اورمیه آزاد شده بود.

ا.ا