گذشت سه سال از ترور اقبال مرادی/ قاتلان هنوز بازداشت و محاکمه نشده‌اند

KMMK:
اقبال مرادی، عضو رهبری جمعیت حقوق بشر کوردستان سه سال پیش، روز سه شنبه ٢٧ تیر ماە ١٣٩٧ شمسی ترور و پیکر وی در اطراف رودخانه پنجوین شهر پنجوین منطقه خودمختار باشور کوردستان شناسایی شد.


طبق اطلاعات پزشکی اقلیم کوردستان، نامبرده با شلیک سه گلوله ترور شده و پیکر وی در محل حادثه رها میشود.

اقبال مرادی پدر زندانی سیاسی محکوم به اعدام زانیار مرادی و عموی لقمان مرادی زندانی سیاسی دیگر محکوم به اعدام بود که از دوران جوانی در مبارزات احزاب سیاسی کوردستان جای گرفت و زندگی خویش را وقف مبارزە برای بدست اوردەن خواستهای ملت کورد نمود.


لازم بە ذکر است کە اقبال مرادی در سال ۱۳۸۷ نیز در حوالی پنجوین هدف حمله تروریستی قرار گرفت و پس از زخمی شدن و انتقال به موقع به بیمارستان از مرگ نجات یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با توجه به تهدیدهای مکرر جمهوری اسلامی ایران نسبت بە اقبال مرادی و دیگر اعضای این نهاد حقوق بشری، همچنین با توجە بە کارنامە جمهوری اسلامی ایران در رابطە با اقدامات تروریستی چە در اقلیم کردستان و چە در سطح جهان احتمال انجام ترور اقبال مرادی را متوجه جمهوری اسلامی ایران میداند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد بە ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو و ماده ۱۳ دومین پروتکل الحاقی ترور و بر اساس اصل (Bassiouni, 1974: 204) بین المللی حاکمیت دولت به جرائم و همچنین بر اساس پروتوکل الحاقی در ارتباط با تروریسم (UN.DOC: 16) از حکومت اقلیم کوردستان، حکومت فدرال عراق و اتحادیه میهنی کوردستان(YNK) میخواهد سریعا عاملان این جنایت را شناسایی کرده و در دادگاهی عادلانه محاکمه کنند.


با گذشت سه سال از این ترور، نهادهای مسئول در منطقه خودمختار باشور کوردستان هنوز خاطیان این ترور را شناسایی نکرده و اقدامی جهت محاکمه آنها به انجام نرسانده‌اند.


جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید ترور این عضو رهبری خود، از حکومت باشور کوردستان میخواهد، نتیجه بررسی های خود را به اطلاع افکار عمومی رسانده و خاطیان این ترور را مجازات کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید