مریوان؛ خودکشی یک شهروند دیگر

KMMK :
شنبه ۲۶ تیر۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن‌ با هویت “ماریا گلباخی” ۳۵ ساله دارای یک فرزند، ساکن محله سردوشی ها شهر مریوان با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید