کولبر ١٧ سالە با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی زخمی شد

طی گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  جوان ١٧ سالە  کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  زخمی شد.

در گزارش امدە است کە هیدی اسماعیلی کولبر  نوجوان ۱۷ ساله روز  شنبه، ۱۳۹۵/۰۴/١٩ ساعت ۶ غروب توسط شلیک مستقیم  نیروهای  انتظامی هنگ مرزی در آلان روستای میرگاسه  در سردشت از ناحیەی کمر به بالا به شدت زخمی شده و در حال حاضر در بیمارستان سردشت بستری و تحت نظر نیروهای وزارت اطلاعت شهرستان سردشت میباشد.

در پی طرح انسداد مرزها جمهوری اسلامی ایران با کشتار کولبران  سعی در ان دارند کە  مناطق مرزی را عاری از هر گونه تردد شهروندان نماید.این در حالی است در بازارچه مرزی سردشت یکی از مهمترین منابع معیشتی برای ساکنان سردشت و اطراف ان در شرق کوردستان است.

طبق آمارهای رسمی بیش از ۱۵۰۰ کارگر مرزی ۱۳تا ۶۰ سال در چهار منطقه سردشت، بانه، سقز و مریوان در حرفه خطرناک کولبری  مشغول هستند. آمار واقعی و صحیح بسیار بیشتر از این مقدار است. علاوه بر افرادی که بصورت مستقیم به این حرفه اشتغال دارند، بصورت غیر مستقیم نیز جمعیتی چندین برابر این آمار، درآمدشان به کولبری وابسته است. تصمیم به بستن مرز کولبری به صورت مستقیم روی زندگی این افراد و خانوادشان تاثیرگذار است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان