مرگ مشکوک یک شهروند در جوانرود

KMMK:

بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، جسد فردی به نام «جمشید اعظمی»، داخل خودرو، اطراف روستای «ناراو» پیدا شده است.
جمشید اعظمی اهل روستای بازان از توابع شهر جوانرود می‌باشد.
بر اساس گفته منابع و شواهد محلی، فرد متوفی با یکی از اقوام خود تماس می‌گیرد و اطلاع میدهد که ماشینش خراپ شده و از وی درخواست کمک میکند.
فرد مورد نظر به محلی که جمشید اعظمی اعلام کرده بود، مراجعه کرده و می‌بیند که در اثر شلیک گلوله و استفاده از اسلحه گرم جان باخته است.
قابل ذکر است تا لحظه انتشار این خبر مشخص نگردیده است که نامبرده به قتل رسیده و یا اینکه خودکشی کرده است.
ج.ع