بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند در مریوان

KMMK:

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “کامران داستان” فرزند سبحان اهل روستای نی از توابع شهر‌ مریوان، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۱۹ تیر بدون ارائه حکم قضای بازداشت شده است.

شایان ذکر است که سازمان تروریستی سپاه شهروندان را در بازداشتگاه ها برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار می دهد.

تا لحظه تنظیم این خبر، با گذشت یک هفته از بازداشت کامران داستان، دلیل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست و تلاش خانواده وی بی نتیجه بوده است.
ا.ا