زندانی سیاسی پویا قبادی دادگاهی شد

KMMK:

دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ شمسی، جلسه دادگاهی زندانی سیاسی پویا قبادی که در زندان بزرگ تهران محبوس است، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی مقیسه برگزار شد.

لازم به ذکر است که در جلسه دادگاهی، آقایان مصطفی نیلی و بابک پاک نیا به عنوان وکلای آقای قبادی حضور داشته‌اند.
پویا قبادی ودر جلسه دادگاه که ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، توسط قاضی مقیسه به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری موثر با سازمان مجاهدین خلق»، «تبلیغ علیه نظام»، «تخریب اموال دولتی» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، متهم شده بود.

قابل یادآوری است کهقاضی مقیسه در جلسه مذکور، این زندانی را متهم به محاربه و تهدید به اعدام کرده بود.

پویا قبادی، متولد سال ۱۳۷۱ از سنقر و دارای لیسانس برق است.
وی در اسفند ۹۷ توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران دستگیر و مدت سه ماه در سلولهای ۲۰۹ اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت.
این زندانی سیاسی پس از طی دوران بازجویی در سلولهای انفرادی اوین، به بند ۴ این زندان منتقل و در اواسط سال ۹۸ به زندان تهران بزرگ منتقل گردید.

لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی پیش از این نیز در فروردین ۹۷ بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده و در پرونده اول خود به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» به ۵ سال زندان محکوم شده بود.
ج.ع