نیروهای امنیتی ایران یک شهروند دیواندره ای را بازداشت کردند


KMMK:
پنج شنبە 17 تیرماە 1400 خورشیدی، یک شهروند اهل روستای شاقلای دیواندرە بەنام “احمد قهرمانی” توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
براساس گزارش، نیروهای امنیتی ادارە اطلاعات پس از بازداشت این شهروند، وی را بە مکان نامعلومی منتقل کردند.
تا لحظە تهیە و نشر این خبر از دلایل بازداشت و محل نگهداری احمد قهرمانی اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید