انفجار مین جان یک شهروند را در قصرشیرین گرفت

انفجار مین جان یک شهروند را در قصرشیرین گرفت
طبق گزارشی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است یک شهروند کورد در سومار از توابع قصرشیرین در شرق کوردستان بە سبب انفجار مین جان خود را از دست داد.
در همین گزارش امدە است کە روز پنج شنبە ٣ خرداد ماه، انفجار مین‌های بە جاماندە از دوران جنگ ایران و عراق، باعث کشتە شدن یک شهروند کورد بە نام “تیمور. ا”، شد.
فرماندار قصر شیرین، با بیان اینکه بازارچه‌ی مرزی سومار بازگشایی شده و فعال است، گفت: علاوه ‌بر تردد افراد به بازارچه، کشاورزان و دامداران نیز در منطقه تردد دارند.
لازم بە ذکر ا ست کە در حالی کە مسئولین حکومت اسلامی ایران بە طور مداوم از پاکسازی مین در مناطق مرزی ایران بە ویژه در کردستان ایران سخن می‌گویند، بیش از ٢٠ میلیون مین در استان‌های، ایلام، کوردستان، ارومیە ، کرماشان و اهواز وجود دارد و همچنین بیش از ٢ هزار و ٢٠٠ هکتار اراضی در کُردستان آلوده به مین است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان