انتقال محمدطاهر الیاسی به بازداشتگاهای امنیتی ایران در اورمیه

KMMK :

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “محمدطاهر الیاسی” اهل روستای “گرگول علیا” از توابع پیرانشار به بازداشتگاهای امنیتی ایران در اورمیه منتقل شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۱۰ تیر بدون ارائه حکم قضای در مزارع کشاورزی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست و از حق وکیل و تماس با خانواده محروم است.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید