گذشت بیش از ١٠ ماه از بازداشت ٣٦ روزنامه نگار و فعال مدنی در بادینان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، 36 روزنامه نگار و فعال مدنی شهر بادینان در منطقە خودمختار کوردستان، قریب 10 ماه است که در زندان آسایش هولیر زندانی هستند،

٥ نفر از آنها طی ماه های گذشته به طور ناعادلانه به حنس محکوم شده و قرار است یازده تن دیگ نیز به زودی محاکمه شوند.

علی محمد صالح، از اعضاء پارلمان کوردستان با انتشار بیانیه ای در مورد پرونده بازداشت شدگان شهر بادینان اعلام کردە است: ٣٦ شهروند با اتهامات متفاوت حدود ١٠ ماه است که در زندان امنیتی شهر اهولیر زندانی هستند و سه تن دیگر نیز که قرار بازداشت آنها صادر شده بود، مجبور به فرار شده اند.

وی اضافه میکند که ” پنج تن از این افراد به شکلی ناعادلانه بازداشت و هر کدام به طور جداگانه به ٦ سال حبس محکوم شده اند. وی افزود: “طی روزهای ٥. ١٢ و ٢٩ ماه جاری، دادگاهی ١١ تن دیگر از این فعالان مدنی برگزار میشود. آنها نیز بر اساس ماده قانونی ٢١ سال ٢٠٠٣ که محکومین قبلی بر اساس آن به زندان محکوم شدند، دادگاهی میشوند.

این پارلمانتار در ادامه اضافه کرد: ” بر اساس گفته های وکلا، این فعالان مدنی به جاسوسی برای کشورهای بیگانه متهم شده اند. امریکا و بریتانیا از جمله این کشورهای بیگانه معرفی شده اند. این در حالی است که این افراد به شکلی رسمی با نمایندگی های کشورهای خارجی در کوردستان دیداد داشته اند.

ج.ع