اعتصاب غذای یک زندانی عقیدتی در زندان

KMMK:

چهارشنبه ۹ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی، “داود جباری” زندان عقیدتی اهل شنو در زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر اورمیه دست به اعتصاب غذا زد.

شایان ذکر است، نامبرده در اعتراض به سرنوشت نامعلوم، بی‌توجهی به خواسته‌هایش و همچنین بی‌اعتنایی به در خواست تقلیل حکمش اعتصاب غذا کرده است.

داود جباری، سال ۱۳۹۶ خورشیدی در کشور افغانستان به اتهام عضویت در یک گروه سلفی دستگیر و در سال ۱۳۹٨ به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد.
نامبرده از سوی دادگاە انقلاب اسلامی ایران در شهر اورمیه، به ۱٨ سال حبس محکوم شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید