انتقال جنازه کیوان حق‌مرادی، کولبری کە باشلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران کشتە شد

KMMK:

حمل و انتقال جنازه کیوان حق‌مرادی در کوه‌های ته‌ته توسط کولبران دیگر. کیوان حق‌مرادی کولبر اهل کانی‌دینار مریوان که چهارشنبە ٩ تیر ١٤٠٠ شمسی، توسط نیروهای هنگ‌مرزی ایران هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و کشته شد. جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید