محمدطاهر سلیمانی دیزجە، زندانی ۶۵ ساله اعدام شد

KMMK:

چهارشنبه ۹تیر۱۴۰۰ شمسی، حکم اعدام محمدطاهر سلیمانی دیزجه که با اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان حکومت ایران در شهرمهاباد به اجرا درآمد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان دیروز در خبری از خطر اجرای حکم اعدام این زندانی خبر دادە بود.

وی متهم به حمل ۱۰ کیلو مرفین بوده و به این اتهام به اعدام محکوم شده بود. سه شنبه ۸ تیر به خانواده این زندانی اطلاع داده شدە بود که برای آخرین ملاقات مراجعه کنند.

این در حالی است کە جمهوری اسلامی ایران با بررسی قوانین مربوط بە جرائم مواد مخدر، اعلام کردە بود، کە اجرای حکم اعدام متهمان مواد مخدر را متوقف کردە است.

ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید