جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتزنان سیاسیسیاسی

دادستانی ایران به حکم تبرئه آنیسا جعفری مهر اعتراض کرد

KMMK:
بر اساس گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در شهر گیلان غرب (اسلام‌آباد غرب) به حکم تبرئه آنیسا جعفری‌مهر، اعتراض کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده و صدور حکم زندان شده است.
دادستانی ایران ضمن اعلام اعتراض به تبرئه این فعال فرهنگی، درخواست خود مبنی بر بررسی مجدد پرونده و اعتراض خود را دادگاه تجدیدنظر حکومت ایران در شهر کرماشان ارجاع داده شده است.

طبق گزارش دریافتی، آنیسا جعفری‌مهر جهت رفع بازداشت و آزادی وثیقه خود به دادگاه انقلاب ایران در گیلان غرب مراجعه کرده و متوجه میشود که دادستانی به حکم تبرئه وی اعتراض و پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است.
شنبه 8 خرداد سال جاری، نامبرده به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دادگاه انقلاب احضار و سپس به وی اعلام شده بود که از این اتهام تبرئه شده است.

قابل ذکر است که وی در فروردین سال جاری نیز از اتهام عضویت در احزاب کوردستانی تبرئه شده بود.
آنیسا جعفری‌مهر در ماه آذر سال 1399 شمسی با تودیع قرار وثیقه 350 میلیون تومانی به شیوه موقت از بازداشت آزاد شده است .

نامبرده دوشنبه سوم آذر 99، بدون ارائه هرگونه حکم قضایی و در منزل شخصی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شده بود.

ج.ع

Related posts

سرنوشت نامعلوم سارو رستمی بعد از گذشت یک ماه

Bilal Enferadi

سکوت معنی‌دار حکومت/ گسترش آتش جنگل‌های سلسی و پیله به مناطق دیگر مریوان

تبلیغات فروش یک دختر 12 سالە کورد ایزدی از سوی داعش در شبکەهای اجتماعی