خیراله حق‌جویان عضو مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان بازداشت و به زندان منتقل شد

KMMK:

خیرالله حق جویان از اعضای مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان صبح دوشنبه ۷تیر ۱۴۰۰ شمسی توسط دادستانی حکومت ایران در شهرستان صحنه احضار و پس از بازجویی به زندان دیزل آباد حکومت ایران در کرماشان منتقل شده است.
نامبرده پس از بازجویی مطلع میشود که دادستانی خواستار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای آزادی موقت ایشان شده است. وی از تودیع وثیقه امتناع و به دلیل عدم پذیرش موارد اتهامی روانه زندان دیزل آباد شده است.
قابل ذکر است تا لحظه انتشار این خبر از اتهامات وارده به این عضو مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان اطلاعی کسب نگردیده است.
ج.ع