شرق کوردستان: بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران

KMMK:

بر اساس گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، دو شهروند در شهرهای شنو و دیواندره توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده‌اند.

یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “شورش محمودیان” فررند مجید اهل روستای “شاهوانه” از توابع شهر شنو توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

همچنین روز پنجشنبه ۳ تیر یک شهروند دیگر با هویت “امجد مرادی” ۳۰ سالە اهل روستای “درەگاوان” از توابع شهر دیواندرە بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه‌ حکم قضای این دو شهروند را‌ بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

ا.ا