نظامیان ترکیه یک کولبر را به قتل رساندند

KMMK:
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ شمسی، یک جوان بیست ساله به نام عزیز محمد زاده توسط نظامیان ترکیه با ضرب گلوله به قتل رسید.
عزیز محمدزاده فرزند علی، ساکن «قزل ارخ» از توابع ماکو در شرق کوردستان میباشد.
نامبرده در حین کولبری توسط نظامیان حکومت ترکیه هدف شلیک مستقیم قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.
بر اساس گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، پیکر این کولبر هم اکنون در شهر وان در شمال کوردستان نگه داشته شده است و به خانواده ایشان تحویل داده نشده است.
ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید