شرق کوردستان؛ ‌خودکشی دو شهروند

KMMK:

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک دختر جوان با هویت “پروین احمدی” فرزند عابد اهل روستای خانیک از توابع شهر اورمیه با اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

همچنین روز جمعه ۲۸ خرداد یک شهروند دیگر با هویت “کیهان شریعتی” ۲۷ ساله فرزند محمد کریم، اهل شهرک گریزه سنه(سنندج) با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل‌ خودکشی این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید