انتقال آرام فتحی فعال مدنی به زندان ایران در مریوان

KMMK:

شنبه‌۲۹ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، “آرام فتحی” فعال مدنی اهل مریوان به قرنطینه زندان ایران در شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۲۷ خرداد توسط یک گروه هفت نفره که به منزل این فعال مدنی شرق کوردستان هجوم برده و پس از تفتیش منزل، نامبرده را بازداشت و وسایل شخصی وی را نیز ضبط و با خود برده‌ بودند.

شنیده ها حاکی از آن است که نامبرده به دلیل شکایت یک خانواده نظامی ایران در شهر مریوان بازداشت شده است.

خانواده این فعال مدنی جهت اطلاع از وضعیت فرزند خود به دادگاه حکومت ایران در شهر مریوان مراجعه کرده و آنها از پاسخ‌گویی سرباز زده و آنها را به اماکن ارجاع داده‌اند. اداره اماکن نیر از پاسخگویی تفره رفته و آنها دوباره به دادگاه مراجعه کرده‌اند.

دادستان حکومت ایران در گفتگو با خانواده آرام فتحی، به آنها فشار آورده‌اند که آرام را وادار کنند که با آنها همکاری کند.

آرام فتحی، شاعر و فعال مدنی و دانشجویی دانشگاه پیام نور مریوان و از اعضای فعال انجمن ادبی «مولوی» و «وژین» می‌باشد.

قابل ذکر است که نامبرده طی چند ساله گذشته بارها توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، نامبرده از لحاظ جسمی مریض و احتیاج به درمان و مراقبت پزشکی فوری دارد.

ا.ا