ثلاث باباجانی: احضار و بازجوی یک شهروند

KMMK:
شنبە 29 خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی،
یک شهروند با هویت “اسامه اسماعیل زاده” ۲۰ ساله اهل ثلاث باباجانی به اداره اطلاعات ایران در این شهر احضار شد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK،
نامبرده بعد‌ از چند ساعت بازجویی، ماموران اطلاعات ایران وی را مورد خشونت فیزیکی و کلامی قرار داده بودند.

لازم به یادآوری است که نیروهای امنیتی ایران در این شهر به این شهروند تذکر داده اند که حق ارتباط با هیچ یک از احزاب کوردستانی مخالف جمهوری اسلامی را ندارد در صورت تکرار عواقب بدی به دنبال خواهد داشت.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید