اورمیه; خودکشی یک شهروند

KMMK :

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “محرم قوی پنجه” ۳۲ ساله فرزند رحیم، پدر دو فرزند اهل روستای “بالو” از توابع شهر اورمیه با آتش زدن اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی بدست نیامده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

ا.ا