موج جدید دستگیریها در شرق کوردستان: بیست نفر بازداشت شدەاند

موج جدید دستگیریها در شرق کوردستان: بیست نفر بازداشت شدەاند

بر اساس گزارش ارسالی از فعالان جمعیت حقوق بشر کوردستان از شرق کوردستان ، در کمتر از یک هفته تعداد زیادی در شرق کوردستان از طرف اطلاعات سپاه ایران دستگیر شده اند

در گزارش امدە است کە با شروع موجی جدید از بازداشت شهروندان کورد طی چند روز اخیر نیروهای امنیتی حکومت اسلامی اقدام بە بازداشت و احضار ده‌ها نفر از شهروندان کورد در شرق کوردستان کردەاند کە موجی از رعب و وحشت را در میان شهروندان کورد ایجاد کردە است.

جمعیت حقوق بشر توانستە است مشخصات ٢٠ تن از بازداشت شدگان را بدست بیاورد کە اسامی انها بە شرح زیر میباشد: احمد فتاح پور، سید لقمان امینی، لقمان عزیزی، سید جلال محمودی و صدیق بااکرام از شهر اشنویه. مصطفی سولدوزی، سیروان مصطفایی، امیر عبدالله زاده، رحیم اسماعیلی و خوشناو اسماعیلی از شهرستان مهاباد. خبات مولودی، الماس رضاییی و سرور مرادی از شهرستان کامیاران. ناسح علیخانی. رسول علیخانی ،ابوبکر علیخانی ، و عمر عبدالله پور از شهرستان سردشت. علی سورخی از شهرستان بوکان و اوات شریفی از شهرستان سقز. لازم بە ذکر است کە اسمای تعداد زیادی هنوز بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان نرسیدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان