وفا وطن‌دوست به ۱۵ سال زندان محکوم شد

KMMK:

وفا وطن‌دوست شهروند اهل مریوان و فعال سیاسی که مشغول کولبری بود به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس گزارش، نامبرده به مدت ۳ سال است که در زندان به سر می‌برد.
وی سال ۱۳۹٨ خورشیدی، در بلندیهای مرزی شهر مریوان دستگیر و بعدا به یک زندان امنیتی حکومت در آن شهر منتقل شد.

شایان ذکر است، نامبرده از داشتن حق مرخصی محروم شده است. وفا وطن‌دوست به زبان فارسی مسلط نیست و حتی به هنگام بازجویی، دادگاهی و محاکمه حق داشتن وکیل و مترجم را نداشته است.

باید اضافه کرد، که در سال ۱۳۹۹ خورشیدی، وی از زندان حکومت در سنه به زندان مریوان منتقل شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید