عادل سالم‌ فرد به زندان ایران در شنو منتقل شد

KMMK:

یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ خورشیدی، عادل سالم‌ فرد از زندان ایران در نغده به زندان این حکومت در شنو منتقل شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و یک ماه بعد از بازداشتگاه سازمان تروریستی سپاه به زندان ایران در اورمیه منتقل و نهایتا مردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

این شهروند در دی‌ ۹۸ به اتهام عضویت یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی این حکومت به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و در دی‌ماه ۹۹ جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان ایران در نغده منتقل شده بود.

ا.ا