اعتراضات وتجمع کارگری وسنفی در شرق کوردستان

بنابه گزارشات رسیده ازسوی گزارشگران جمعیت بشرکوردستان، روز١٤ تیرماه سال جاری گروهی از کارگران کارگاه بسته بندی شاهو درکرماشان  ،در اعتراض به مشکلات معیشتی وحقوقی  وعدم رسیدگی کارفرما نسبت به این مشکلات درمحل این کارگاه درخیابان باغ ابریشم کرماشان  تجمع کرده وخواهان رسیدگی به مشکلات وگرفتن مطالبات عقب افتاده خودشان شدند.

ازسوی دیگرصبح روز دوشنبه ١٤ تیر قریب به  ٢٠  نفر از تجار شهرستان قصر شیرین واقع دربازارچه ی مرزی پرویزخان دراعتراضی به سیاستهای دولت جهت اخذ مالیاتهای سنگین وعدم صدور مجوز واردات و صادرات از سوی اداره ی گمرک درمحوطه ی بازارچه ی پرویزخان تجمعی اعتراضی انجام دادند و خواهان رفع مشکلات تجاری خود شدند.

باز هم ازکرماشان  ؛مبایل فروشان پاساژ ولیعصر این شهر روز١٤ تیرماه درحرکتی دسته جمعی به اقدام نیروهای اماکن که چرا اقدام به فروش اجناس غیر متعارف وتعریف نشده کرده اند ومنجر به بازداشت چندین تن ازمبایل فروشان شده بود ،به این بگیر وببندها اعتراضی دسته جمعی انجام دادند.

ازسوی دیگر روز دوشنبه ١٤ تیرماه یروهای اداره ی اماکن ومالیات شهرک الهیه کرماشان  ،به بهانه ی ندادن مالیات تعدادی ازمغازه داران ،انها را درصورت سرپیچی ازپرداخت مالیات تهدید به پلمپ ٨ مغازه کرده اند ، و اگر در مهلت مقرر ۱۰روزه مالیاتها را پرداخت نکنند ،لغو مجوز انها صادر میشود،این اقدامات و تهدیدات اماکن ،اعتراض مغازه داران و همکارانش را در پی داشت و خواهان بازکردن پلمپها شدند.

ودر ادامه ی گزارشات امده است ؛کارگران شرکت الومنیوم سازی شهرستان سنندج همراه با جمعی از فعالان کارگری با دست کشیدن ازکار و تجمع درمقابل اداره کار حرکتی اعتراضی انجام دادند.بر اساس این گزارش این کارگران درشرکت الومنیوم سازی واقع در شهرک ۲ سنندج در چندکیلومتری دهگلان مشغول به کار میباشند. دراعتراضی به سختی کار و دستمزد کم و حد پایین ازقانون کار ازساعت ٨ و نیم  تا ١٢  ظهر درروز یکشنبه هفته جاری به اعتراض خود ادامه دادند.

جمعیت حقوق بشرکوردستان