چه کسی جوابگوست؟

طی گزارشی که به جمعیت حقوق بشر کردستان رسیده ودر قطعه فیلمی که از طرف یکی ازشهروندان، شهر روانسر در استان کرمانشاه در شرق کردستان، امروز سه شنبه ۱۵ تیرماه ساعت ۶صبح یکی از شهروندان این شهر به دلیل وضعیت وخیم جسمانی به مرکز درمانی این شهر انتقال داده شد که پزشک وپرستاری کشیک در انجا حضور نداشته اند. وبعد از انتظاری طولانی پزشک او را ویزیت می کند. چرا که پزشکان از شهرهای کرمانشاه واطراف به این مرکز می ایند. وشبها پزشکی در این مرکز وجود نداشته ودر این مواقع کپسول اکسیژن را به بیماران وصل کرده وبه بیمارستانهای کرمانشاه یا روانسر انتقال می دهند.

این وضعیت در حالی است که روانسر به دلیل دارا بودن معیارهای  شهر شناسی به شهرستان ارتقا یافته وباید بیمارستانی در این شهر وجود داشته باشد که دانشگاه علوم پزشکی هیچ اقدامی برای خدمت گذاری به مردم این شهر انجام نداده وهیچ حق وحقوقی برای این منطقه در نظر نگرفته.

جمعیت حقوق بشر کردستان.