گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماه مه ۲۰۲۱

این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شود.

بازداشت وزندان

بر اساس آمار جمع آوری شدە این ماە، 48 تن از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی در شرق کوردستان بازداشت شدەاند.

نامتاریخمحل بازداشت
شیس امانی01/05/2021سنه
نامعلوم01/05/2021سنه
پیام منبری01/05/2021سنه / نییر
سریاد منبری01/05/2021سنه
هوشنگ کریمی02/05/2021سنه
عثمان اسماعیلی02/05/2021سقز
زاگرس عباسی02/05/2021سنه
احمد عزیزی02/05/2021سنه
علی بزازی03/05/2021پیرانشار
فارق قاضی01/05/2021کامیاران
سمکۆ معروفی04/05/2021بوکان
كژوان فیضی04/05/2021مریوان
فواد  فیضی04/05/2021مریوان
اکو چاوگی04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
نامعلوم04/05/2021مریوان
سیروس مولودی05/05/2021مهاباد
داریوش خالدیان07/05/2021قروه
محسن ساعدی07/05/2021قروه
علی الله ویسی09/05/2021سنه
محود صالحی16/05/2021سقز
مرتضی محمدی18/05/2021سنه
قانع خاطری18/05/2021سنه
کیوان الیاسی18/05/2021سنه
محسن حسین پناهی18/05/2021سنه
رضا رضایی18/05/2021سنه
امین محمدی17/05/2021ایلام
سلیمان کریم پور18/05/2021مهاباد
ابراهیم افتاده18/05/2021پیرانشار
نجف مهدی پور خینیوند18/05/2021دره شهر ایلام
بهمن اسماعلی21/05/2021سومای برا دۆست اورمیه
قاسم عزیزیان23/05/2021مهاباد
کاوه حکیمی24/05/2021سقز
لقمان نیکزاد24/05/2021مریوان
سید محمد حسینی25/05/2021نغده
مظفر سالح نیا25/05/2021سنه
کمال عزیزی26/05/2021سنه
خبات مفاخری29/05/2021سنه
ویان محمدی02/05/2021مریوان
سوران شریفیان24/05/2021بوکان

خودکشی وقتل

مجموع خودکشی های ثبت شده دراین ماه 22 تن است.

خودکشی زنان

نامتاریخسناهلعلت
فاطمه علی پور04/05/2021 اورمیهخودسوزی
دلنیا حسین پور07/05/2021٢٧بوکانخود سوزی
فرزانه محمدی10/05/2021١٧سردشت 
افسانه مرادی08/05/2021١٩خویتفنگ شکاری
میدیا رحمانی11/05/2021١٤بوکانحلق اویز کردن
هیرو عبدللهی17/05/2021 سردشت 
الهام مروتی20/05/2021 جوانرودخود را حلق اویز کرد

خودکشی مردان

نامتاریخاهلعلت
هوشنگ فرجی01/05/2021کرماشانحلق اویز کردن
احمد عباسی نژاد02/05/2021اورمیه 
اسماعیل کریمی01/05/2021بانه 
امید احمد پور02/05/2021پیرانشار 
سلیمان عارف04/05/2021ماکو 
ثویبه سید عبدولله زاده07/05/2021بوکان 
سوران عزتی فر07/05/2021نغده 
سید حمید حسینی08/05/2021کامیارانحلق اویز کردن
پشوا تفاخر07/05/2021پیرانشار 
کریم فربه16/05/2021مهابادخوردن قرص
بهزاد محمودی18/05/2021هولرخود سوزی
اسماعیل طالبی20/05/2021اورمیهرگ دست در زندان
رزگار میرکی24/05/2021سنه 
لقمان حسینی24/05/2021کامیارانخود سوزی
ازاد حسنی27/05/2021آمستردام 

انفجار مین

نامتاریخمحلوضعیت
محمد رسول رحیمی01/05/2021کرماشان/ جعفرابادمرگ/ شهروند
محمد بازوند01/05/2021کرماشان/ جعفرابادمرگ/ شهروند
نادر سابیری07/07/2021کامیارانزخمی/ کولبر
عبدالله سرفراز12/05/2021سردشتزخمی/ کولبر
نامعلوم19/05/2021اسلام ابادزخمی/ کولبر
شیرکو25/05/2021بیورانزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیزخمی/ شهروند
نامعلوم31/05/2021روستای “شیخ صلە” /ثلاث باوه جانیمرگ/ شهروند

کولبر وکاسبکار

دراین ماه 18 کولبر مجروح و1 کولبر دراثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی کشته شد.

کولبر کشته

نامتاریخمحلعلت
قباد رحمانی27/05/2021سر پل زهاوشلیک مستقیم

کولبر زخمی

نامتاریخمحلعلت
مسعود محمدی06/05/2021بانهشلیک مستقیم
ایوب10/05/2021سقزشلیک مستقیم
اکو قادری10/05/2021پیرانشارشلیک مستقیم
فرزاد جباری10/05/2021اورمیهشلیک مستقیم
عبدالله سرفراز12/05/2021سردشتشلیک مستقیم
محمد میرزایی12/05/2021پیرانشارشلیک مستقیم
حسن علم هولی12/05/2021چالدرانشلیک مستقیم نیروهای مرزی ترکیه
کوسار رستمزاده12/05/2021پاوهشلیک مستقیم
اکرم رستمزاده12/05/2021پاوهشلیک مستقیم
ظابت الخانی15/05/2021اقبرزه/سلماسشلیک مستقیم
فرهاد فاتحی16/05/2021کامیارانشلیک مستقیم
یوسف امینی17/05/2021بانهشلیک مستقیم
عبدولله17/05/2021بانهشلیک مستقیم
محمد رحمانی30/05/2021بانهشلیک مستقیم
نادر سابیری07/07/2021کامیارانانفجار مین
عبدالله سرفراز12/05/2021سردشتانفجار مین
نامعلوم19/05/2021اسلام ابادانفجار مین
محمد صادقی31/05/2021بانهشلیک مستقیم

اعدام

نامتاریخزنداناتهام
جمال محمدی16/05/2021ایلامقصاص / قتل

همچنین یک نفر به اسم امیر رضایی 35 ساله به اتهام مواد مخدر در اثر شکنجه ماموران در زندان ارومیه منجر به مرگ شد.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید