جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارمدرسە حقوق بشرموضوعات خاص

ژاکان باران و چندتن از پناه جویان شرق کوردستان در هولیر( اربیل) لب خود را دوختند

KMMK:

یک شنبه ٩ خرداد ١٤٠٠ خورشیدی، ژاکان ملکشاهی( باران)، شاعر اهل ایلام، آکو الله مرادی، سعدی محمودی و فردین گرامی در مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر هولیر به نشانه اعتراض لبهای خود را دوختند.

بر اساس گفته یونس مینه زاده- مسئول سازمان حقوق بشری قلعه دم دم- کە با جمعیت حقوق بشر کوردستان گفتوگو کرد: جمعی از مهاجران شرق کوردستان روز یک شنبه 30 می 2021 میلادی، در مقابل مقر UN در شهر هولیر اعتصاب کرده و چند تن از معترضان به نشانه اعتراض به وضعیت مهاجران و بی‌توجهی این سازمان بین المللی نسبت بە درخواست پناه جویان، لبهای خود را دوخته‌اند.

نامبرده در ادامه گفت: نمایندگان پناهجویان شرق کوردستان 9 شرط را به این سازمان ارائه داده‌اند که در ابتدا چهار شرط از سوی UN رد شده است.

یونس مینه زاده همچنین گفت: مسئولین UN پس از اینکه با اعتراض واقدام جدی پناهجویان مواجه شدند تلاش کردند که با پناهجویان ارتباط برقرار کنند اما به‌جای گوش دادن به خواسته‌های معترضین با نمایندگان احزاب شرق کوردستان همچون حزب دمکرات کوردستان ایران (حدکا)، حزب دمکرات کوردستان( حدک)، شاخه کوردستانی حزب کومنیست ایران ( کومله) و سازمان خبات گفتگو کردند.

قابل ذکر است که، سازمان UN در هولیر سالهاست که حقوق پناهجویان شرق کوردستان را اهمال کرده و به نوعی حتی پناهجویانی که بیش از 30 است که در این بخش از کوردستان پناهنده شده‌اند و حقوق قانونی آنها پشت گوش انداخته شده‌است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

یک دانشجو بە ۶ سال زندان محکوم شد

بروجرد: اجرای حکم اعدام یک زندانی

انتخابات ریاست جمهوری هیچکدام از معیارهای یک انتخابات آزاد را ندارد