بانه؛ زخمی شدن یک کولبر

KMMK:

یکشنبە ۹ خرداد١۴٠٠خورشیدی،
یک کولبر با هویت “محمد رحمانی” اهل بانه در پی شلیک مستقم نیروهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی “سرتزین” به شدت زخمی شد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نامبرده را جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی شهر سنه (سنندج)منتقل کرده اند.

کشتن کولبران مصداق عینی جنایت علیه بشریت است که جمهوری اسلامی ایران روزانه مرتکب آن میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان