محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند


KMMK:

پنجشنبه 6 خرداد 1400 شمسی، دو فعال کارگری با نامهای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سقز به حبس محکوم شدند.

دادگاه انقلاب ایران با صدور حکمی محمود صالحی را به ۳ ماه و عثمان اسماعیلی را به ۶ ماه حبس محکوم کرد.

دادگاه مذکور در ادامه حکم آورده است که حکم صادره این فعالین کارگری قابلیت تبدیل به جزای نقدی را داشته و به ترتیب هر کدام به 20 میلیون و 40 میلیون ریال قابل تبدیل هستند.

لازم به یادآوری است که محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به دلیل انتشار عکس و فیلم هایی در رابطه با روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند.

پس از پایان بازجویی، بازپرس پرونده قرار وثیقه به مبلغ 40 میلیون تومان برای آزادی موقت هر کدام از این فعالان را صادر کرده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان