حمله نیروهای انتظامی به شهر نوسود و غارت اموال کسبه

KMMK:
چهار شنبه 5 خرداد ماه 1409 خورشیدی، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به اموال کسبه در شهر نوسود یورش برده و اموال کسبه را توقیف کرده‌اند.
برا اساس گزارش، این نیروها به مردم حمله کرده و علیرغم توقیف اموالشان به داخل شهر رفته و مردم را مورد حمله قرار داده‌اند و غیر انسانیترین نوع رفتار را در قبال مردم انجام داده‌اند و مردم به منظور حفاظت از خود در مقابل این نیروها ایستاده و درگیری شدیدی رخ داده است.

قابل ذکر است که: رفتار نیروهای مسلح جمهوری خود خوانده اسلامی ایران در قبال کوردستان همانند اولین روزهای به قدرت رسیدن، تغییری نکرده و تمامی فعالیتهای سیاسی، مدنی، محیط زیستی، هنری و حتی کسب درآمد نیز در کنترل این حکومت بوده و هرگونه فعالیتی اقدامات سیاسی سیاسی بر علیه آن از سوی حکومت در پیش گرفته می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید