وزارت اطلاعات یک شهروند کورد را در بوکان بازداشت کرد

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بوکان یک شهروند را بازداشت کردە است.

یک شهروند کورد اهل شهرستان بوکان با نام علی سرخی  از طرف نیروهای وزارت اطلاعات روز پنج شنبه ١٠تیر ماه، در منزل شخصی خود بازداست و به مکانی نامعلوم انتقال یافتە است.

گزارش رسیدە بە KMMK حاکی از ان است کە  علی سرخی از طرف نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات و در منزل خود در روستای کوسه بوکان بازداشت شده است.

علی رغم پیگیری‌‌ خانواده و اطرافیان علی سورخی، تاکنون از دلیل بازداشت و محل نگهداری وی خبری در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان