عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دادگاهی شدند

KMMK:

سه شنبه 4 خرداد 1400شمسی، عثمان اسماعیلی و محمود صالحی به اتهام «انتشار تصاویر خود در فضای مجازی منتسب به احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران، برگزاری روز جهانی کارگر و تبلیغ علیه نظام» بصورت ویدئوکنفرانس و آنلاین از داخل زندان با قاضی شعبه انقلاب دادگستری ایران در شهر سقز ، دادگاهی شدند.
طبق گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، این دو فعال کارگری، برگزاری مستقل روز جهانی کارگر را حق کارگران دانسته و با دفاع از فعالیت های خود، قرار صادره از سوی قاضی پرونده را قبول نکرده و اعلام داشتند اعتراض مردم و طبقه کارگر به شرایط سیاسی و اقتصادی برحق دانسته و تاکید کردند اتهامات انتسابی هیچ پایه و اساسی ندارد و آن را رد کردند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید