خودکشی دو تن در سنه و کامیران

KMMK:
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان دو جوان در شهرهای سنه و کامیران با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده‌اند.
طبق اطلاعات دریافتی، رزگار میرکی ساکن شهر سنه طی روزهای گذشته به دلایل نامعلومی اقدام به خودکشی کرده و زندگی خود را از دست داده است.
همچنین یک جوان اهل کامیران با نام لقمان حسینی خودسوزی کرد و در نتیجه شدت سوختگی جانش را از دست داده است.
فقر، بیکاری، نبود فرصت های شغلی، تبعیض و سیاستهای استعماری حکومت ایران باعث ایجاد وضعیتی در شرق کوردستان شده‌اند، که زمینه افزایش خودکشی ها را فراهم کرده و رپزانه زنان، مردان و کودکان بیشماری اقدام به خودکشی میکنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید