بهزاد محمودی در اثر شدت جراحات جان باخت

KMMK:
دوشنبه 3 خرداد 1400 شمسی، بهزاد محمودی پناهجوی اهل بوکان در شرق کوردستان که جلوی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در هولیر اقلیم کوردستان به نشانه اعتراض، خود را آتش زده بود، در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان «Emergency» هولیرجان خود را از دست داد.
بهزاد محمودی روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در هولیر پایتخت اقلیم جنوب کوردستان در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های خود توسط UN خود را آتش زد. نامبرده از تمامی حقوق به رسمیت شناخته جهانی پناهجویان محروم بوده و سازمان ملل متحد در اقلیم جنوب کوردستان هیچ کمکی به این نشان و دیگر پناهجویان نکرده است.
در اولین گزارش پزشکی آمده بود که نامبرده دچار 90 درصد سوختی شده و در بیمارستان تحت نظر و مداپا قرار دارد، ولی به دلیل آسیب های جدی وارده، جان خود را از دست داد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان