مهاباد؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی

KMMK:

جمعە 31 اردیبهشت 1400 خورشیدی، یک شهروند در مهاباد بەنام قاسم عزیزیان 28 سالە اهل روستای لج از توابع این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

براساس گزارش، نیروهای امنیتی بدون ارائە حکم قضایی این شهروند را بازداشت، سپس بە مکان نامعلومی انتقال دادند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحلظە تهیە ونشر این خبر از دلیل بازدشت و سرنوشت قاسم عزیزیان اطلاعی دردست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید