نجف مهدی پور زینی وند بازداشت شد

KMMK:

سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 سنسی، نجف مهدی پور زینی وند، روزنامەنگار و فعال مدنی اهل درەشهر در استان ایلام بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده است.

این روزنامه‌نگار شرق کوردستان، پیشترسابقه بازداشت داشته و به اتهام «توهین بە رهبری و تبلیغ علیە نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود.

نامبرده متهم شده بود که ازحقوق کوردها دفاع کرده و در این راستا فعالیت میکند.

بر اساس پزارش، روزسه‌شنبه با همین اتهام توسط اطلاعات حکومت ایران در درەشهر بازداشت و در دادگاه انقلاب با ریاست قاضی «سهرابی زادە ملکشاهی» دستور بازداشت وی صادر و به بازداشتگاه این حکومت در دره‌شهر منتقل شده است.

قابل ذکر است که حکم قرار بازداشت موقت وی به دلیل انتشار مقاله‌ای در ارتباط با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران و نامزد ریاست‌ جمهوری اعلام شده است، ابراهیم رئیسی از جمله مقامات حکومتی ایران است که در قتل‌عام و اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت دست داشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان